Φαρμακείο στο Μαρούσι

Φωτογράφιση φαρμακείου στο Μαρούσι μετά από ανακαίνιση