Φαρμακείο στον Κορυδαλλό

Φωτογράφιση φαρμακείου στο Κορυδαλλό μετά από ανακαίνιση